Urszula Paprocka-Piotrowska

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, kierownik katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków. Od 1994 roku prowadzi badania nad procesem przyswajania języka obcego przez dorosłych oraz języka ojczystego przez dzieci. W kręgu jej zainteresowań badawczych sytuujących się w nurcie lingwistyki kognitywnej znajdują się kwestie takie jak akwizycja czasu i aspektu, rozwój kompetencji narracyjnej, procedury reformulacji w języku dzieci, językowy obraz świata w języku ojczystym i obcym.