Construction du récit dans la communication en langue étrangère

50,00 

Urszula Paprocka-Piotrowska

Autor: Urszula Paprocka-Piotrowska
Tytuł: Construction du récit dans la communication en langue étrangère

Urszula Paprocka-Piotrowska, Construction du récit dans la communication en langue étrangère

 

Monografia autorstwa prof. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej – Construction du récit dans la communication en langue étrangère łączy refleksję nad akwizycją języka obcego z obserwacją rozwoju kompetencji narracyjnej. Studium o charakterze komparatywnym (język francuski jako obcy a język polski jako obcy) bada kolejne etapy akwizycji ukazując jak stopniowo rozwija sie u uczących się zdolność budowania narracji w języku obcym, typologicznie różnym od języka ojczystego. Praca wskazuje równocześnie na podobieństwa i róznice w budowaniu tzw narracji fikcyjnej (opartej na fikcji) oraz narracji osobistych opartych na doświadczeniu. Cechą wspólną wielu prac autorki jest wnikliwa analiza materiału naracyjnego zebranego w drodze badań empirycznych w terenie (tzw. korpusy zorientowane). Ostatnia praca udostepnia również obszerny korpus produkcji narracyjnych różnego typu, zbudowanych przez polskich uczniów języka francuskiego jako obcego oraz lokutorow francuskojezycznych uczących sie języka polskiego jako obcego.

Spis treści

PRELIMINAIRES / 9

I. DEFINIF LE RECIT / 13
I.1 L’approche définitoire du récit / 15
I.1.1 Le récit par rapport à d’autres formes discursives / 16
I.1.2 Le récit dans son organisation interne / 17
I.1.3 La structure séquentielle et les macro-séquences narratives / 19
I.1.4 Les macro-propositions narratives / 21
I.1.5 La tâche du narrateur / 26
I.1.6 La catégorisation hiérarchisée des productions narratives / 31
I.1.6.1 Les amas / 31
I.1.6.2 Les séquences / 33
I.1.6.3 Les narrations primaires et les scripts / 36
I.1.6.4 Les chaînes non-focalisées / 38
I.1.6.5 Les chaînes focalisées / 39
I.1.6.6 Les narrations / 40
I.2.Le modèle de la quaestio / 44
I.2.1 La quaestio / 44
I.2.2 La distinction Trame/Arrière-plan / 45
I.2.3 Le mouvement référentiel / 48

II. CONSTRUIRE LE RECIT / 53
II.1 Les tâches de l’apprenant-narrateur / 55
II.1.1 Analyser la langue / 55
II.1.1.1 Les connaissances préalables / 58
II.1.1.2 La structure des données / 65
II.1.2 Construire des énoncés / 70
II.1.3 Intégrer au contexte / 73
II.1.4 Savoir comparer / 80
II.2 Lever le malentendu – communiquer d’une manière efficace / 87
II.2.1 Communication en langue étrangère, dite communication exolingue / 88
II.2.2 Communiquer dans la langue de l’autre / 94
II.2.3 Communication à haut risque / 96
II.2.4 Véritables débutants. Les vraies questions / 98
II.2.4.1 Les incitations / 99
II.2.4.2 Les identifications / 100
II.2.4.3 Les vérifications / 100
II.2.5 Définir le malentendu / 102
II.2.5.1 Le malentendu maximal / 102
II.2.5.2 L’activité incomplète de décodage / 104
II.2.5.3 L’impossibilité de décodage / 106

III. APPRENDRE A NARRER / 111
III.1 La mobilisation des scripts / 113
III.1.1 « Aller au restaurant » / 114
III.1.2 « Ne pas payer » / 115
III.1.3 « Avoir un accident » / 125
III.2 Entre le récit de fiction et le récit de vie / 139
III.2.1 La structuration interne des récits, l’information temporelle donnée, le mode de fonctionnement discursif / 142
III.2.2 Bartek – un apprenant « lent » / 145
III.2.2.1 Le récit de fiction et le récit de vie : 28e mois d’apprentissage (versions 1) / 145
III.2.2.2 Le récit de fiction et le récit de vie : 36e mois d’apprentissage (versions 2) / 147
III.2.3 Arek – un apprenant « rapide » / 150
III.2.3.1 Le récit de fiction et le récit de vie : 28e mois d’apprentissage (versions 1) / 150
III.2.3.2 Le récit de fiction et le récit de vie : 36e mois d’apprentissage (versions 2) / 153
III.2.4 Le récit de fiction et le récit de vie – agenda acquisitionnel / 155

IV. SELECTION DES TEXTES NARRATIFS / 159
IV.1 La « chrestomathie » de la narration franco-polonaise / 161
IV.2 Les supports et leur rôle dans la construction du récit en langue étrangère / 163
IV.2.1 Reksio le patineur / 167
IV.2.2 Les Temps Modernes (montage) / 170
IV.2.2.1 Le résumé / 170
IV.2.2.2 Les intertitres / 171
IV.2.3 L’histoire du chat et L’histoire du cheval / 173
IV.2.4 Le récit de vie / 175
IV.2.4.1 Schéma type de l’entretien pour le récit en version 1 / 175
IV.2.4.2 Schéma type de l’entretien pour le récit en version 2 / 175
IV.3 Les principes et les conventions de transcription / 176
IV.4 Les narrations en français L2 / 178
IV.4.1 Reksio / 180
IV.4.1.1 Les locuteurs polonophones en français L2 (niveau 1) / 181
IV.4.1.2 Les locuteurs polonophones en français L2 (niveau 2) / 203
IV.4.2 Les Temps Modernes (script) / 227
IV.4.3 Le récit de vie / 235
IV.4.4 L’histoire du cheval / 248
IV.5 Les narrations en polonais L2 / 260
IV.5.1 Reksio / 261
IV.5.1.1 Les locuteurs francophones en polonais L2 (niveau 1) / 261
IV.5.1.2 Les locuteurs francophones en polonais L2 (niveau 2) / 275

CONCLUSION / 289

BIBLIOGRAPHIE / 293

RESUME EN ANGLAIS / 305

INDEX DES NOTIONS / 307