Zwroty

Zwroty

Odsąpienie od umowy (zwrot). Wyciąg z regulaminu.


1. Jeżeli publikacja nie była używana i pozbawiona fabrycznego opakowania, kopiowana lub w żaden inny sposób zniszczona lub wykorzystana, można ją zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

2. Zwracaną pozycję należy odesłać na adres: Wydawnictwo Werset, ul. Radziszewskiego 8/216, 20-031 Lublin, wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura albo paragon) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy.

3. Zwrot pełnej kwoty (wartość produktu i koszt pierwotnego dostarczenia) zostanie wykonany w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Zwrot dokonywany jest tą samą drogą, co nastąpiła zapłata, chyba że zostanie ustalone inaczej.

4. Zamawiający dokonuje zwrotu publikacji na własny koszt. Koszt ten nie jest zwracany Zamawiającemu.