Regulamin księgarni

Regulamin Księgarni Internetowej Wydawnictwa Werset Sklep internetowy działający pod adresem www.werset.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Werset z siedzibą przy ul. Radziszewskiego 8/216, 20-031 Lublin, zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem 42613, REGON 430776160, NIP 547-138-30-90, zwany dalej „Księgarnią”. 

 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Księgarnię sprzedaży towarów na odległość.
 2. Dokonywanie zakupów w Księgarni jest możliwe jedynie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w serwisie www.werset.pl. 
 3. Oferta Księgarni obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tych sprawach należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie bezpośrednio z Księgarnią pod numerem telefonu +48 (81) 533 53 53 (opłata za połączenie wg taryfy operatora) lub mailowo biuro@werset.pl
 4. Wszystkie ceny podawane w Księgarni są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 5. Księgarnia oferuje do sprzedaży publikacje drukowane (książki) oraz materiały multimedialne na płytach CD. 

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są realizowane w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub od zapłaty (dotyczy płatności przelewem oraz płatności elektronicznych). Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16. Zamówienia złożone po godz. 16 przechodzą do realizacji na dzień następny.
 2. Zamówione pozycje są przesyłane firmą kurierską lub Pocztą-Polską. Księgarnia nie ma wpływu na czas dostawy zamówienia przez przewoźnika.
 3. Koszty wysyłki zamówień o wartości od 400 złotych ponosi Księgarnia (dotyczy zamówień na terenie Polski). Koszty wysyłki zamówień o wartości poniżej 400 złotych (wartość zamówienia po odliczeniu rabatów) ponosi Zamawiający.
 4. Sposób płatności określa Zamawiający. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności: płatność za pobraniem, płatność przelewem z góry (przedpłata), płatność elektroniczna, płatność wg faktury. Zamówienie z płatnością według faktury jest akceptowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający składa zamówienie w imieniu instytucji (np. szkoła, biblioteka etc.).
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jego zmiany, reklamacji bądź zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Księgarni (numer telefonu wskazany w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia). Reklamację można też zgłosić, dzwoniąc pod numer +48 (81) 533 53 53 opłata za połączenie wg taryfy operatora. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

 1. Jeżeli publikacja nie była używana i pozbawiona fabrycznego opakowania, kopiowana lub w żaden inny sposób zniszczona lub wykorzystana, można ją zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 2. Zwracaną pozycję należy odesłać na adres: Wydawnictwo Werset, ul. Radziszewskiego 8/216, 20-031 Lublin, wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura albo paragon) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy.
 3. Zwrot pełnej kwoty (wartość produktu i koszt pierwotnego dostarczenia) zostanie wykonany w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Zwrot dokonywany jest tą samą drogą, co nastąpiła zapłata, chyba że zostanie ustalone inaczej.
 4. Zamawiający dokonuje zwrotu publikacji na własny koszt. Koszt ten nie jest zwracany Zamawiającemu.

IV. REKLAMACJE 

 1. Jeżeli publikacja ma wady fabryczne (defekty techniczne) lub została uszkodzona w trakcie przesyłki kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres mailowy biuro@werset.pl.
 2. Reklamowaną publikację należy odesłać przesyłką pocztową poleconą z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacji oraz oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon) na adres Wydawnictwo Werset, ul. Radziszewskiego 8/216, 20-031 Lublin.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową.
 5. Jeśli odesłanie egzemplarza pełnowartościowego będzie niemożliwe (wyczerpanie nakładu) zaoferowane zostaną do wyboru inne, dostępne w Księgarni pozycje lub nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. W przypadku uznania reklamacji zwrócimy Państwu równowartość opłaty pocztowej natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji, a pełnowartościowa publikacja zostanie przesłana na koszt Wydawnictwa.
 7. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody Księgarni. Obejmuje to: logo układ i kompozycję strony internetowej Księgarni.
 2. Dane osobowe kupujących są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

VI. DO POBRANIA:

 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
 2. Formularz odstąpienia od umowy 
 3. Formularz zgłoszenia reklamacji
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta