Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta

40,00 60,00 

 

Piotr Żbikowski

Lucyna ŻbikowskaAutorzy: Piotr Żbikowski, Lucyna Żbikowska
Tytuł: Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta

Piotr Żbikowski, Lucyna Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta

 

O książce

[…] podjęcie tematu kołłątajowskiego po ponad dwudziestu latach od ukazania się publikacji Profesora Piotra Żbikowskiego dotyczących księdza podkanclerzego wydaje się ze wszech miar słuszne. Inicjatywa Lucyny Żbikowskiej jest niezwykle cenna, nie tylko dla pamięci o Hugonie Kołłątaju, ale i dla kształtowania świadomości narodowej, pozbawionej fałszu i nieprawdziwych założeń. Jednocześnie zamierzony projekt pokazuje, co tak naprawdę powinniśmy odczytywać z myśli tego męża stanu.
Książka […] w sensacyjnej niekiedy formie (co widać szczególnie w rozdziałach inicjujących i kończących publikację) przybliża postać i dzieła księdza podkanclerzego. Pozostaje mieć nadzieję, że jej wydanie drukiem będzie nie tylko przypomnieniem wciąż aktualnych słów Profesora Piotra Żbikowskiego, ale pozwoli Hugonowi Kołłątajowi wyjść ze specjalistycznych gabinetów badaczy i pojawić się w korytarzu, niczym w Wielkiej Galerii w Wersalu – by wszyscy mogli zobaczyć i przeczytać, a potem ponieść tę wiedzę dalej w świat.

dr hab. Sławomir Kufel

 

Spis treści

Wstęp / 7

Część pierwsza:
Niezwykły testament (Lucyna Żbikowska) / 9

Część druga:
Biograficzne konteksty w wierszach więziennych Hugona Kołłątaja (Piotr Żbikowski) / 77
U źródeł poezji więziennych Hugona Kołłątaja / 79
Bóg, Opatrzność Powszechna, Istność Najwyższa w systemie filozoficzno-moralnym Hugona Kołłątaja / 106
Poetycki portret więźnia i duchowego banity / 138
Od apologii do apoteozy / 159

Część trzecia: Hugo Kołłątaj o katastrofie narodu i państwa (Piotr Żbikowski) / 185
/ Polityczne konteksty w wierszach więziennych / 187
Syndrom zdrady / 220
W kręgu aluzji i niedopowiedzeń / 231
U źródeł upadku Polski / 248
Europa wobec upadku Rzeczypospolitej / 278
Śladem historiozoficznej refleksji / 295
Po utracie niepodległości / 313

Część czwarta:
Hugona Kołłątaja prace poetyczne, wybrane przez niego samego z rękopism, którymi się bawił podczas swej niewoli w Josefstadzie i później (Piotr Żbikowski) / 333
Do Marianny z Kołłątajów Krasickiej / 341
Moje Smutki podczas długiej niewoli w Josefstadzie / 343
Moje Hymny przełożone z niektórych Dawida psalmów w Josefstadzie / 366
Moje różne Zabawy w Josefstadzie i później / 381
Epigrammata / 402
Objaśnienia / 403

Część piąta:
Echa pierwszego wydania monografii poezji więziennych Hugona Kołłątaja (Lucyna Żbikowska) / 433
Zaproszenie do Ołomuńca / 447
Ksiądz podkanclerzy Hugo Kołłątaj i jego tragiczny los w Ołomuńcu – wykład Piotra Żbikowskiego na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu / 450
Ryciny i fotografie / 463
Bibliografia / 471
Indeks osobowy / 499