Lucyna Żbikowska

Dr Lucyna Żbikowska

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace magisterską oraz doktorską napisała pod kierunkiem profesora Artura Hutnikiewicza. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w latach 1968–2001, a w latach 2001–2006 Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, od 2005 r. wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Opracowała i wydała pośmiertną publikację o Piotrze Żbikowskim – Piotr Żbikowski (1935–2011). Uczony i Wykładowca, Rzeszów 2012. Ponadto przygotowała do druku i opublikowała trzyczęściową książkę Piotra Żbikowskiego o zawartości pierwszych polskojęzycznych czasopism pod zaborami: Pod rządami Franciszka Habsburga – cesarza Austrii. „Gazeta Krakowska” 1796–1806, słowo wstępne L. Żbikowska, Lublin 2012; W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806, słowo wstępne L. Żbikowska, Lublin 2013; W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806, słowo wstępne L. Żbikowska, Lublin 2014