Kieliszek chleba

25,00 

Viola Wein

Autor: Viola Wein
Tytuł: Kieliszek chleba

Zbiór opowiadań Violi Wein „Kieliszek chleba”. Jest to czwarty tomik prozatorski mieszkającej w Izraelu Autorki, pisarki, tłumaczki i nauczycielki fortepianu. Opowieści poprzedzone są wstępem profesora Jerzego Jarzębskiego, którego fragment przytaczamy poniżej:
[…] głównym tematem opowiadań Violi Wein jest zderzenie odmienności: Polaków i Żydów, Rosjan i Żydów, Żydów i Arabów, Żydów różnych kultur i tradycji, ale także: Żydów rozmaicie pojmujących żydowski los, wiarę religijną i swoje życiowe posłannictwo (komunistów, ortodoksów, asymilacjonistów, syjonistów). W ten koncert odmienności wpisują się również różnice bardziej elementarne, dzielące starych i młodych, mężczyzn i kobiety. To ostatnie może brzmieć banalnie, ale to pozory. Dla pokolenia urodzonego – jak Viola Wein (i piszący te słowa) – w połowie lat czterdziestych, „starzy” to byli ci, którzy przeżyli drugą wojnę światową i powojenne wybory dalszej drogi, co dla ówczesnych młodych było doświadczeniem najpierw dosyć egzotycznym, by po Marcu 68 stać się czymś niespodzianie bliskim ich własnych przeżyć. Ci sami zresztą młodzi pojawiają się – już w roli starych – jako weterani wojny sześciodniowej czy wojny Jom Kippur.
[…] Opowiadania Violi Wein […] są w przeżywaniu świata dogłębnie prywatne, a jednocześnie sprawy publiczne bezlitośnie tę prywatność niszczą i naruszają. Viola Wein opisuje więc ludzkie wraki, ofiary historii, jak ta stara Żydówka, do ostatniego tchnienia zazdrosna o narzeczoną swego męża-syjonisty, która nie wyszła za niego z powodu powojennych wyborów politycznych ojca, zaangażowanego w budowę komunistycznej Polski. Inną ofiarą – tym razem narzuconej Izraelowi wojny – jest młody żołnierz-sanitariusz, chowający swego spalonego w czołgu najbliższego przyjaciela. […] Czwarty już tomik prozy Violi Wein ukazuje ją jako pisarkę o wyrazistej i osobistej poetyce i tematyce, władającą godną podziwu polszczyzną mimo już pięćdziesięciu lat przeżytych poza krajem.