Viola Wein

Viola Wein

Viola Wein

Nauczycielka fortepianu, tłumaczka i pisarka. Urodziła się w 1946 roku w Poznaniu. W Warszawie ukończyła szkołę podstawową i liceum muzyczne, a następnie rozpoczęła studia w klasie fortepianu tamtejszej Akademii Muzycznej.

W 1968 roku wyjechała z Polski. Na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie kontynuowała studia muzykologiczne, które ukończyła w 1973 r. Pracowała między innymi jako nauczycielka muzyki w szkole dla dzieci specjalnej troski, nauczycielka fortepianu w konserwatorium muzycznym, urzędniczka i tłumaczka w Instytucie Pamięci Jad Waszem. Tłumaczy literaturę hebrajską na język polski.

W 1996 roku ukazał się jej debiutancki tomik opowiadań – Mezalians, za który otrzymała Nagrodę Fundacji Kultury. Jej krótkie teksty prozatorskie ukazywały się w czasopismach, takich jak „Odra” czy „Tygiel Kultury”.

Drugi zbiór jej opowiadań – Rachmunes – ujrzał światło dzienne w 2005 roku, a w 2011 r. ukazała się powieść Jerozolimskie morze.