Nowy Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne. Zobacz większe

Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne.

Nowy produkt

Opracowanie przybliża czytelnikowi zarówno poprzednio jak i obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kształcenia w formie szkół doktorskich.

Więcej szczegółów

Magdalena Pyter

9788365713711

2020

miękka

20,00 zł

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnienia stopnia naukowego doktora oraz kształcenia w formie szkół doktorskich. Zwłaszcza ta druga kwestia – z racji na swoją nowatorskość w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów – wydaje się szczególnie warta analizy. W opracowaniu podjęto się syntetycznego przedstawienia sposobu uzyskiwania stopnia naukowego doktora w czasach przeszłych. Przegląd taki nie tylko jest interesujący, ale również daje odpowiedź na pytania o kontekst tamtejszych, a także obecnych rozwiązań. W szerszym stopniu odniesiono się do obowiązujących przepisów, zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., w dziale V tego aktu prawnego, w rozdziałach 1 i 2.

Publikacja ta ma stanowić przyczynek do dalszych badań. Zmiany przepisów prawa, także tego dotyczącego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz sytuacje – jak chociażby globalna pandemia covid-19 – które w sposób nieplanowy wymuszają wprowadzanie nowych rozwiązań, prowadzą do założenia, że dalsze badania i prawnicze komentarze pozostają nieodzowne.

Doktoraty i doktoranci

SPIS TREŚCI


Wstęp / 7

Rozdział 1
Krótka historia zdobywania stopni naukowych / 11

Rozdział 2
Stopień naukowy doktora /  27

Rozdział 3
Kształcenie doktorantów / 45

Rozdział 4
Ewaluacja szkół doktorskich /  75

Zakończenie /  79

Wykaz bibliografii /  81

Rok wydania2020
Oprawamiękka
Objętość86 stron
formatB5
Oceń 
2020-10-22

5

5

    Napisz recenzję

    Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne.

    Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne.

    Opracowanie przybliża czytelnikowi zarówno poprzednio jak i obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kształcenia w formie szkół doktorskich.