Magdalena Pyter

Dr hab. Magdalena Pyter

Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL; pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Zainteresowania naukowe obejmują prawo o szkolnictwie wyższym, prawo oświatowe oraz historię prawa. Autorka licznych publikacji z tego zakresu.

Shopping Cart