Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne.

20,00 

 

Magdalena Pyter

Autor: Magdalena Pyter
Tytuł: Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne

Magdalena Pyter, Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnienia stopnia naukowego doktora oraz kształcenia w formie szkół doktorskich. Zwłaszcza ta druga kwestia – z racji na swoją nowatorskość w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów – wydaje się szczególnie warta analizy. W opracowaniu podjęto się syntetycznego przedstawienia sposobu uzyskiwania stopnia naukowego doktora w czasach przeszłych. Przegląd taki nie tylko jest interesujący, ale również daje odpowiedź na pytania o kontekst tamtejszych, a także obecnych rozwiązań. W szerszym stopniu odniesiono się do obowiązujących przepisów, zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., w dziale V tego aktu prawnego, w rozdziałach 1 i 2.

Publikacja ta ma stanowić przyczynek do dalszych badań. Zmiany przepisów prawa, także tego dotyczącego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz sytuacje – jak chociażby globalna pandemia covid-19 – które w sposób nieplanowy wymuszają wprowadzanie nowych rozwiązań, prowadzą do założenia, że dalsze badania i prawnicze komentarze pozostają nieodzowne.

Doktoraty i doktoranci

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp / 7

Rozdział 1
Krótka historia zdobywania stopni naukowych / 11

Rozdział 2
Stopień naukowy doktora /  27

Rozdział 3
Kształcenie doktorantów / 45

Rozdział 4
Ewaluacja szkół doktorskich /  75

Zakończenie /  79

Wykaz bibliografii /  81