bartosz czajka

Dr Bartosz Czajka

Asystent w Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL, współzałożyciel i dwukrotny prezes Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis (w l. 2014/2015 oraz 2016/2017). Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz nauczyciel historii.