Polonia Inter Gentes 2 (2021)

20,00 35,00 

Drugi numer czasopisma naukowego „Polonia Inter Gentes”.

Niezwykle miło nam oddać w Państwa ręce drugi numer czasopisma naukowego „Polonia Inter Gentes”. Cieszy nas fakt, że numer pierwszy, który ukazał się przed rokiem, spotkał się z miłym przyjęciem i trafił do licznych bibliotek, instytucji polonijnych, naukowców i osób interesujących się historią i współczesnością Polonii i Emigracji.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Bartosz Czajka) / 7

Mateusz Karczmarz
Sprawozdanie z działalności Instytutu im. Generała Władysława Andersa w 2021 r. / 9

 

I. STUDIA

Michał Dworski
Zachowawczy sztandar na uchodźstwie? Przyczynek do portretu zbiorowego wybranych emigracyjnych środowisk społeczno-politycznych zrzeszających polskich konserwatystów po II wojnie światowej / 17

Patrycja Masternak
Polacy niepolskiej narodowości a formowanie się Armii Polskiej w ZSRR – wybrane dokumenty z archiwum ambasadora Stanisława Kota / 41

Maciej Jońca
Ostatnie referencje: Przemysław Dąbkowski o Janie Kamińskim / 59

Bartosz Czajka
„Polski Londyn” po raz pierwszy. Zarys działalności niepodległościowej polskich socjalistów w stolicy Wielkiej Brytanii pod koniec XIX i na początku XX wieku / 75

Aleksander Lewkowicz
Zmiany w funkcjonowaniu polskiej społeczności w obwodzie lwowskim na Ukrainie od 1991 do chwili obecnej na podstawie polskiej społeczności w mieście Sambor / 89

II. Z ŻYCIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Michał Lewandowski
Wywiad z Teresą Romer, absolwentką Polskiego Wydziału Prawa na Oksfordzie / 101

Elżbieta Trybuś
Polish Culture in Los Angeles: History of Helena Modjeska Art & Culture Club / 113

Marianna Łacek
Tłumaczone na polski – Translated into Polish / 121

Andrzej M. Salski
Powstaniec listopadowy Felix P. Wierzbicki o „gorączce złota” i przyszłości Kalifornii / 127

Michał Kotiuk
Sport polonijny / 133