Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV – Ziemianie w podróży, tom 1

80,00 

Redakcja: Hubert Łaszkiewicz
Tytuł: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV – Ziemianie w podróży, tom 1

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV, Ziemianie w podróży – tom 1, red. Hubert Łaszkiewicz

Czwarta już sesja naukowa z cyklu „Ziemiaństwo”, zorganizowana w dniach 8–10 października 2008 roku przez Dyrekcję Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, przyniosła obfity plon, który zawiera ta publikacja. Klamrą spinającą zebrane w obu tomach teksty są dwa rozdziały: Wędrówki po Rzeczypospolitej i po świecie oraz Ostatnie podróże… Łączy je jedno doświadczenie uczestników opisywanych podróży.

Spis treści

WSTĘP
Tropami Odyseusza, czyli ziemianie w podróży (Hubert Łaszkiewicz) / 9

I
WĘDRÓWKI PO RZECZYPOSPOLITEJ I PO ŚWIECIE

Albin Koprukowniak
Podróże Marcina Matuszewicza w świetle jego Diariusza w okresie saskim / 15

Piotr Biliński
Podróż Augusta Moszyńskiego do Francji i Włoch w latach 1784–1786 / 35

Zofia Sidorczuk-Andrzejewska
Jan Potocki – duch niespokojny / 50

Ewa J. Leśniewska
Michała na Suffczynie Suffczyńskiego, kasztelana czerskiego, dziedzica dóbr
Łańcuchów, wyjazd emigracyjny do Monachium / 57

II
PODRÓŻE KSZTAŁCĄCE I ARTYSTYCZNE

Alina Aleksandrowicz
Niezwykła podróż Marii z książąt Czartoryskich Wirtemberskiej do Włoch
(1816–1818). Wśród grobów, pamiątek i ruin / 81

Jarosław Kita
Zagraniczne peregrynacje edukacyjne młodych ziemian w pierwszych
dekadach XIX wieku (do 1830 roku) / 94

Beata Mróz
Odkrywanie Podlasia. Wędrówki artystyczne na ziemię podlaską znanych
i mniej znanych artystów w XVIII, XIX i na początku XX wieku / 108

Magdalena Laskowska
„Album włoskie” – pokłosie podróży po ziemi włoskiej Maksymiliana
i Franciszka Ksawerego Siemianowskich w latach 1846–1848 / 118

Maria Teresa Michałowska-Barłóg
Elwiro Michał Andriolli na Powiślu. Podróż spontaniczna / 146

Agnieszka Górecka-Matura
Akwarele i rysunki z podróży Napoleona Ordy w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie / 161

Monika Kulesza-Gierat
Artystyczny i estetyczny wymiar podróży Adama Mickiewicza / 163

Anna Dąbrowska
Zygmunta Glogera wędrówki dolinami rzek i nie tylko / 180

Grażyna Kubiak
Hrabiego Seweryna Mielżyńskiego podróż do Szwajcarii / 192

Małgorzata Kośka
Hrabia Aleksander Przezdziecki – poszukiwacz śladów polskich w Europie / 206

III
PODRÓŻE URZĘDOWE

Grzegorz Figiel
Franciszka Bukatego dyplomatyczne podróże do Londynu / 221

Lidia Kuchtówna
Karola Frycza podróż do Japonii (1920–1921) / 235

Jarosław Maciej Zawadzki
Leon Janta-Połczyński. Podróże ministra i senatora 1930–1933 / 247

IV
POZA EUROPĄ

Sławomir Grzechnik
Afrykańska przygoda. Wyprawa Nilem Janiny i Konstantego Potockich / 265

Małgorzata Reinhard-Chlanda
Stefan Norblin w Indiach / 272

Bożena Figiela
Józefa Husarzewskiego opis podróży do Egiptu i Ziemi Świętej (1871–1872) / 280

V
Ubrania i sprzęty

Joanna Regina Kowalska
Moda w podróży i na wakacjach w XIX wieku / 309

Magdalena Bialic
O dawnych automobilowych strojach ziemian polskich (1900–1939) / 328
Agnieszka Dąbrowska
Neseser, płaszcz z waterproofu i parasolik en tous cas. Bagaże polskiej elegantki
w drugiej połowie XIX wieku / 344

VI
Drogi, Zdarzenia i obyczaje

Agnieszka Whelan
Tableau vivant i rytuał wdzięczności w podróży księżnej Izabeli Czartoryskiej
na Wołyń, Podole i Ukrainę w 1805 roku / 359

Agnieszka Szykuła, Jakub Żygawski
Szlak Lwów–Lublin. Geneza, zmiany przebiegu i funkcje
do końca XIX wieku / 369

Anna Pachocka
„Karczmiane historie” – relacje z miejsc noclegowych
w dziewiętnastowiecz­nych wspomnieniach pamiętnikarskich / 391

Tadeusz Epsztein
Eugeniusz Starczewski, ziemianin z Wołynia, autor i wydawca
Przewodnika po Europie / 408

Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz
Wakacyjne podróże do wiejskich dworów – ziemiańskie letniska
jako źródło dochodu / 424

Noty o autorach / 447
Indeks nazw geograficznych i administracyjnych / 455
Indeks osób / 467