Polonia Inter Gentes 4 (2023)

20,00 40,00 

Tytuł: „Polonia Inter Gentes” (4) 2023

Prezentujemy czwarty numer recenzowanego czasopisma naukowego „Polonia Inter Gentes” pod redakcją Bartosza Czajki, Michała Dworskiego i Kamila Świderskiego. Czasopismo powstało pod patronatem Instytutu im. Generała Władysława Andersa.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Bartosz Czajka) / 7

Michał Wójcik – Sprawozdanie z działalności Instytutu im. gen. Władysława Andersa w 2023 roku / 9

 

I. STUDIA

Łukasz Wolak – Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945–1985 – uzupełnienie / 15

James S. Pula – Advancing Poland in Exile: World War II Intellectuals in North America / 141

István M. Balázs – Antypolska propaganda reżimu Kádára. Recepcja fenomenu „Solidarności” na Węgrzech / 167

 

II. Z ŻYCIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Tadeusz Wojnarski (junior) – „Artysta Andersa” Tadeusz Wojnarski (1922–1999) / 189

Alicja Dzisiewicz – Ślad Poety. Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie / 195