Formation et compétences plurilingues

0,00 

Tytuł: Formation et compétences plurilingues
Redakcja: Małgorzata Piotrowskiej-Skrzypek, Marlena Deckert i Nicolas Maslowski

Formation et compétences plurilingues

 

Monografia „Formation et Compétences Plurilingues” to zbiór artykułów poświęconych rozwijaniu kompetencji różnojęzycznych i różnokulturowych w świetle teorii pluralistycznych podejść do języków i kultur stanowiących istotny punkt odniesienia dla działań edukacyjnych opartych na dialogu. Autorzy podejmują refleksję nad rolą podejść pluralistycznych w odkrywaniu zasobów językowo-kulturowych innych społeczności i – co za tym idzie – w budowaniu bardziej dojrzałych relacji społecznych opartych na zrozumieniu i poszanowaniu wartości, które w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu pozostają wyzwaniem dla wychowawców i nauczycieli. Tom prezentuje założenia teoretyczne „Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur” (CARAP/FREPA) oraz proponuje rozwiązania metodologiczne w zakresie kształcenia językowego uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiedzialnych za mediację interkulturową w klasie. Publikacja przedstawia propozycje rozwiązań systemowych uwzględniających aspekty różnojęzyczności i różnokulturowości w programach nauczania oraz podaje przykłady dobrych praktyk odzwierciedlających założenia podejść pluralistycznych w różnorodnych kontekstach edukacyjnych, na różnych etapach kształcenia.

Monografia nawiązuje do VII Międzynarodowego Kongresu EDiLiC pt.: „Otwarcie na języki i podejścia pluralistyczne a kompetencje ucznia”, który odbył się w Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 5-7 lipca 2017 r.

 

Table des matières

Introduction / 7

Préface / 11

Des approches singulières aux approches plurielles des langues et des cultures : outils théoriques et pratiques / 17

Jolanta Sujecka-Zając
Les apports conceptuels et fonctionnels du Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures
à la didactique du plurilinguisme / 19

Andrzej Diniejko
Développer la compétence translingue et transculturelle dans l’enseignement supérieur en Pologne / 37

Halina Widła
Le français : troisième langue parlée, troisième langue apprise / 53

Éducation à la pluralité des langues et des cultures dans la formation des enseignants / 71

Jean-François de Pietro, Ildikó Lőrincz
Intégrer la diversité des langues dans un projet (inter)disciplinaire : quelques pistes appuyées sur le CARAP / 73

Filomena Martins
Formation des enseignants à la diversité linguistique et culturelle – des pratiques de classe à la médiation interculturelle
avec des enfants calés gitans / 93

Luz Zas, Inmaculada Mas, Lucie Oliveira
L’expression des émotions et l´éveil aux langues dans la formation initiale des enseignants / 107

Anikó Makkos, Helen Sherwin, Ildikó Lőrincz, Boglárka Boldizsár
Compétence plurilingue et représentations sur le plurilinguisme de futurs enseignants hongrois / 117

Rosa Maria Faneca, Maria Helena Araújo e Sá, Sílvia Melo-Pfeifer
Langues et cultures d’origine et formation d’enseignants pour une meilleure intégration scolaire : une expérience de formation au Portugal / 141

Contextualisation des démarches dans le processus d’apprentissage pour optimaliser l’acquisition des compétences plurilingues / 163

Mouna Lahlah, Akila Khebbeb, Latifa Kadi-Ksouri
Pour une éducation au plurilinguisme en contexte scolaire algérien : les activités d’éveil aux langues / 165

Bougherira Benmoussa Fatma-Zohra
Du bilinguisme au plurilinguisme / 179

Isabelle Grappe, Claire Ross
Capacités de médiation entre enseignants, élèves réfugiés syriens et leurs parents développées grâce à un dispositif
d’éveil aux langues au Liban / 193

Małgorzata Jaskuła
Pratiques didactiques auprès des élèves allophones en France – quelques situations d’empowerment en classe de FLS / 209