michał dworski

Dr Michał Dworski

Historyk, prawnik, fundraiser. Doktor nauk humanistycznych (2023), absolwent historii (2017) oraz prawa (2019) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pracownik naukowy w Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL,  Dyrektor Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu im. gen. Władysława Andersa, Redaktor naczelny czasopisma naukowego: „Polonia Inter Gentes”, Fundraiser w Awareness Against Human Trafficking (HAART) Poland. Stypendysta m.in. Polonia Aid Foundation Trust, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej. Za działalność społeczną odznaczony przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka medalem „Pro Patria” (2019) oraz Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który przyznał mu bp Józef Guzdek (2015). Zdobywca I nagrody w XVI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej (2024). Naukowo zajmuje się dziejami polskiego uchodźstwa politycznego w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji emigracyjnej oraz prawnomiędzynarodowym i ustrojowym wymiarem funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 

Wykaz publikacji: https://pracownik.kul.pl/michaldworski