Polonia Inter Gentes 3 (2022)

20,00 40,00 

Trzeci tom czasopisma naukowego „Polonia Inter Gentes” 3 (2022)

Polonia Inter Gentes 3 (2022)

Prezentujemy trzeci tom czasopisma Polonia Inter Gentes

Spis treści

Wprowadzenie (Bartosz Czajka) ….. 7

Michał Wójcik
Sprawozdanie z działalności Instytutu im. gen. Władysława Andersa w 2022 roku ….. 9

 

I. STUDIA

Yves Frey
The crisis of the thirties. The Poles: out! ….. 15

Slaven Kale
Polacy w Chorwacji – historia i współczesność ….. 31

Osman Fırat Baş
Wilhelm Gibałka i pierwszy PZL P-24 zbudowany w Turcji 51

Daniel Hrenciuc
Poles in Suceava County during Nicolae Ceaușescu’s
nationalist-communist regime. Contributions 71

Jerzy Kowalewski
Język polski na Ukrainie – stan, status, edukacja 89

 

II. Z ŻYCIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Katarzyna Błaszczak, Michał Krzaczek, Michał Wójcik
Program Stypendialny „Młodzi Ambasadorzy Polskości” ….. 113

Zofia i Jerzy Biegusowie
Polskie Obozy Przejściowe w Anglii i Walii ….. 131