Polonia Inter Gentes 1 (2020)

25,00 35,00 

Redakcja: Bartosz Czajka, Michał Dworski, Kamil Świderski
Tytuł: „Polonia Inter Gentes” 1 (2020)

„Polonia inter gentes” 1 (2020)

Pierwszy numer recenzowanego czasopisma naukowego „Polonia inter gentes” pod redakcją Bartosza Czajki, Michała Dworskiego i Kamila Świderskiego. Czasopismo powstało pod patronatem Instytutu im. Generała Władysława Andersa.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Bartosz Czajka) 7
Mateusz Karczmarz
Sprawozdanie z działalności Instytutu im. Generała Władysława Andersa w 2020 r. 9

I. STUDIA

Mirosław Matyja
Polska 2. Dywizja Strzelców Pieszych we Francji w 1940 r. 17

Maciej Jońca
Kongresmen Robert S. Hale o Polskim Wydziale Prawa w Oksfordzie 43

Jarosław Rabiński
Kwestia integracji europejskiej w myśli politycznej działaczy Stronnictwa Pracy – członków Rady Narodowej RP w latach 1940-1943 57

Michał Dworski
Na hiszpańskiej ziemi. Rola i znaczenie misji dyplomatycznej Józefa hr. Potockiego w Madrycie po zakończeniu II wojny światowej – wybrane zagadnienia 77

Bartosz Czajka
Tytus Filipowicz – zarys biografii (do 1939 r.) 101

Patrycja Masternak
Dzienniki Zygmunta Ławrynowicza ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL – trudne źródło do badań nad historią
polskiej emigracji 121

Magdalena Szeląg
Polonia w Iranie – skutek ewakuacji Armii Andersa z ZSRS 135

Karolina Zając
Polityka polonijna w latach 2015-2020 na przykładzie Polonii amerykańskiej 149

Uliana Hirniak
Interferencje w strefie polsko-ukraińskich kontaktów językowych 165

II. Z ŻYCIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Maria Byczynski
Czy popiersie gen. W. Andersa znajdzie się w National Army Museum w Londynie? 185

Edward Zyman
O (nie)zbędności mostów z papieru. Z kart Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie 191

Chopin zdobywa Atlantę
Rozmowa Bożeny U. Zaremby z Dorotą Lato, założycielką i Prezesem Chopin Society of Atlanta (CSA) 205

Polska historia w Ameryce
Rozmowa Joanny Sokołowskiej-Gwizdki z pisarką dr Aleksandrą Ziółkowską-Boehm 213

Sylwester Szymon Wierzbowski
Różnice i podobieństwa Polonii amerykańskiej. Wspomnienia emigranta 219

Chrystyna Masalska, Anna Pawiłowicz-Janczys
Polska Szkoła Wirtualna na Litwie 233

Andrzej M. Salski
Poland’s Millennium 1966 – polski orzeł z koroną i krzyżem na znaczku poczty USA 237