O wielkość i potęgę Rzeczypospolitej

15,00 30,00 

Autorzy: Bartosz Czajka, Michał Dworski, Mateusz Wesołowski
Tytuł: O wielkość i potęgę Rzeczypospolitej. Polska Akademicka Korporacja Astrea 1923-1939

O wielkość i potęgę Rzeczypospolitej. Polska Akademicka Korporacja Astrea 1923-1939

Opracowanie przygotowane przez Bartosza Czajkę, Michała Dworskiego i Mateusza Wesołowskiego ma znaczenie szczególne, gdyż pokazuje ważny fragment przebogatej spuścizny przedwojennego ruchu korporacyjnego. Nie ulega przecież wątpliwości, że gdyby nie przykład i dokonania przedwojennych Astrejczyków, zapewne nie doszłoby do reaktywacji korporacji na KUL-u w roku 2013.

Lata 1918–1939 były niezwykłym okresem. Po ponad wiekowej niewoli powstało niepodległe państwo polskie, którego odrodzenie okupione było wielką daniną krwi. Szerokie kręgi społeczeństwa ogarnął niespotykany entuzjazm, szczególnie dostrzegalny wśród młodzieży, która widziała swe powołanie w służbie dla odrodzonej Ojczyzny. Wśród wielu organizacji zrzeszających młode pokolenie Polaków niezwykłą popularnością cieszyły się korporacje akademickie, łączące w sobie zarówno element samokształceniowy, towarzyski, samopomocowy, jak i ideowo-wychowawczy. Polskie korporacje, powstające już w wieku XIX, a czerpiące zarówno z tradycji niemieckich burszenszaftów, jak i z organizacji Filomatów i Filaretów, za jeden z głównych celów stawiały sobie służbę Polsce.
Polska Akademicka Korporacja Astrea była jedną z tych organizacji, której członkowie, w nawiązaniu do bogatej tradycji akademickiej, upatrywali cel swojej działalności w służbie dla Ojczyzny.

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie / 9
Wstęp / 13

ROZDZIAŁ I – Geneza polskich korporacji akademickich / 19
Tradycja Filomatów i Filaretów / 22
Korporacje w niepodległej Polsce. Lata 20. / 24
Korporacje w niepodległej Polsce. Lata 30. / 28
Korporacje akademickie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / 31

ROZDZIAŁ II – Działalność / . 35
Powstanie Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea / . 35
Praca w Kole Smykowskim / 37
Działalność samokształceniowa / 40
Działalność towarzyska i samopomocowa / 43
Inicjatywy naukowe i rozrywkowe / 47
Współpraca z innymi organizacjami / 52
Działalność charytatywna Astrejczyków / 57

ROZDZIAŁ III – Idee, wartości i cele / 61

ROZDZIAŁ IV – Myśl i postulaty ideowe / 75
Ideologia formalnie deklarowana / . 75
Tradycja Filomatów i Filaretów / 77
Nil humanum a me alienum puto / 82
Człowiek i zagadnienia etyczne / 83

Zakończenie / 89

ASTREA LUBLINENSIS / 93
Początki / 93
Rok akademicki 2014/2015 / 96
Rok akademicki 2015/2016 / 98
Rok akademicki 2016/2017 / 105
Rok akademicki 2017/2018 / 107
Bibliografia / 111