Jolanta Sujecka-Zając

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając

Romanistka, od 2007 r. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z interdyscyplinarnie rozumianą glottodydaktyką, a w szczególności z problematyką dotyczącą umiejętności uczenia się (savoir-apprendre) oraz współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego podkreślającymi wspierającą rolę nauczyciela jako mediatora w procesie uczenia się języka obcego. W swoich tekstach i wystąpieniach konferencyjnych analizuje także rolę i znaczenie kompetencji międzykulturowej w kształceniu językowym, strategiczne podejście do uczenia się języków obcych, a ponadto zajmuje się kwestiami dotyczącymi ewaluacji biegłości językowej. Autorka ponad 80 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowaniach zbiorowych, redaktorka i współredaktorka 10 monografii tematycznych w zakresie nauczania / uczenia się języków obcych. Czynnie działa na rzecz podnoszenia jakości pracy dydaktycznej nauczycieli poprzez liczne szkolenia i warsztaty. Jest ponadto autorką wielu materiałów dydaktycznych do nauki języka francuskiego.