Irit Kuper

Irit Kuper

Urodziła się w 1929 roku w Mińsku Mazowieckim. Podczas wojny straciła całą swoją rodzinę. W 1946 wyjechała do Izraela w ramach projektu organizacji młodzieżowej i została przyjęta do kibucu Dan na północy kraju. W 1974 roku uzyskała licencjat na Wydziale Literatury Hebrajskiej i Historii Narodu Żydowskiego Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Przez 30 lat pracowała jako nauczycielka. Od wielu lat Irit R. Kuper wygłasza prelekcje dotyczące Zagłady w gimnazjach, liceach, wśród żołnierzy, a także w instytucjach zajmujących się historią Żydów w okresie drugiej wojny światowej (m.in. w Yad Vashem). Dziś Irit R. Kuper większość czasu poświęca na pisanie, które traktuje jako swoje powołanie. Do tej pory w Izraelu wydano 17 napisanych przez nią książek. Kilkakrotnie odwiedziła Polskę. 

Po swojej pierwszej podróży w 1985 ro­ku napisała książkę Krystyno, czy pamiętasz mnie?, opartą na prawdziwej historii. Pod wpływem jej kolejnych wizyt powstały opowieści: O tamtych wsiach oraz Popłyną papierowe statki