Elwira Kucharska

Elwira Kucharska

W latach 2005–2009 Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Przedtem dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z wykształcenia prawnik międzynarodowy (ze specjalizacją w prawie dyplomatyczno-konsularnym) oraz menedżer. W administracji rządowej – od najniższego stanowiska urzędniczego do najwyższego w służbie cywilnej. Dyrektor biura ekspertów w Urzędzie Rady Ministrów i współautor reformy funkcjonowania administracji rządowej (1997), w tym wdrożenia nowego rozwiązania dotyczącego koordynacji procesów przygotowujących Polskę do akcesji do Unii Europejskiej. Pierwszy dyrektor generalny Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, powołanego w wyniku reformy. Wiele lat doświadczeń w kierowaniu działalnością gospodarczą w kraju i za granicą. Inicjator i organizator rozwoju w Polsce małej i średniej przedsiębiorczości oraz światowych kongresów promocji tego sektora. W latach 1976–1995 ekspert i konsultant Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dyrektor programów UNIDO (Wiedeń) i ITC (Genewa) – największe z nich, wieloletnie, zrealizowane w Maroku i Tunezji. Szczególnie ceni sobie pracę w takich krajach, jak: Gwinea, Gabon, Kamerun, Madagaskar, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zair i in. (kierowanie misjami, samodzielny konsulting). Bogate doświadczenie w zarządzaniu różnymi strukturami instytucjonalnymi, personelem, finansami, a także programami restrukturyzacyjnymi w gospodarce. W 2008 roku wydała książkę Siła przyciągania, czyli polskie losy – efekt jej podziwu i szacunku dla rodaków w Belgii. Od lat pisze wiersze – planuje ich wydanie w 2010 roku. Fascynuje ją kultura arabska. Obecnie pracuje nad książką inspirowaną osobistymi doświadczeniami w krajach tej cywilizacji.