Nowy Edukacja i szkolnictwo na terenie Gminy Jastków Zobacz większe

Edukacja i szkolnictwo na terenie Gminy Jastków

Nowy produkt

Kolejny, ósmy już tom serii „Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały” poświęcony jest jakże ważnej problematyce edukacji i wychowania. Prezentowane teksty stanowią pokłosie sympozjum naukowego, które odbyło się 23 marca 2023 roku.

Więcej szczegółów

9788367064934

2023

miękka

35,00 zł

W niniejszej publikacji znajdą Państwo artykuły poświęcone problematyce edukacyjnej o charakterze naukowym przygotowane przez grupę historyków z różnych ośrodków oraz teksty popularnonaukowe, których autorami są przedstawiciele władz samorządowych oraz szkół z terenu Gminy Jastków. W części pierwszej o doświadczeniach pedagogicznych proboszczów parafii w Garbowie w czasach Oświecenia pisze dr Agnieszka Nalewajek z Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Działalność oświatowa ziemiaństwa lubelskiego w postyczniowym pięćdziesięcioleciu jest przedmiotem rozważań prof. Andrzeja Przegalińskiego z Instytutu Historii UMCS. Z kolei prof. Cezary Taracha (Instytut Historii KUL) ukazuje wybrane problemy z dziejów szkolnictwa i edukacji na terenie Gminy Jastków w okresie II Rzeczypospolitej.
Drugą część książki otwiera tekst pani Teresy Kot, Wójt Gminy Jastków, poświęcony innowacjom edukacyjnym na terenie Gminy Jastków, a konkretnie Akademii Kultury. Kolejne prace dotyczą przeszłości i współczesności pięciu szkół podstawowych, które funkcjonują obecnie w naszej Gminie: Jastków (Piotr Mańka), Ożarów (Krystyna Wawręta), Płouszowice (Dominika Tomczuk), Snopków (Maria Jastrzębska-Szkutnik) i Tomaszowice (Helena Skomorowska). Znajdzie w nich Czytelnik wiele interesujących materiałów ilustracyjnych pokazujących życie codzienne społeczności szkolnych.

Spis treści:

Wstęp (Cezary Taracha) / 7
List Ministra Edukacji i Nauki do uczestników sympozjum / 9

Część pierwsza / 11
Agnieszka Nalewajek
Doświadczenie pedagogiczne proboszczów parafii w Garbowie w okresie Oświecenia 13

Andrzej Przegaliński
Siłaczki i siłacze. Z dziejów działalności oświatowej ziemiaństwa lubelskiego w okresie postyczniowego trzydziestolecia (1864–1897) / 29

Cezary Taracha
Szkolnictwo i edukacja na terenie Gminy Jastków w okresie II Rzeczpospolitej. Wybrane problemy / 51

Część druga

Teresa Kot
Innowacje edukacyjne na terenie Gminy Jastków – Akademia Kultury / 65

Piotr Mańka
Szkoła Podstawowa w Jastkowie dawniej i dziś / 77

Krystyna Wawręta
Z kart historii Szkoły w Ożarowie – Ługowie. Lata międzywojenne / 97

Dominika Tomczuk
Szkoła Podstawowa w Płouszowicach / 133

Maria Jastrzębska-Szkutnik
Historia Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie / 139

Helena Skomorowska
Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach / 145

Rok wydania2023
Oprawamiękka
Objętość150
formatB5

Brak recenzji klientów w tej chwili.

Napisz recenzję

Edukacja i szkolnictwo na terenie Gminy Jastków

Edukacja i szkolnictwo na terenie Gminy Jastków

Kolejny, ósmy już tom serii „Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały” poświęcony jest jakże ważnej problematyce edukacji i wychowania. Prezentowane teksty stanowią pokłosie sympozjum naukowego, które odbyło się 23 marca 2023 roku.