wozniak-anna

Prof. dr hab. Anna Ewa Woźniak

Prof. dr hab. Anna Ewa Woźniak – prowadzi badania w zakresie literatury i kultury rosyjskiej. Główny obszar jej zainteresowań naukowych stanowi literatura rosyjska, zwłaszcza XX wieku, eksplorowana w aspekcie antropologicznym i chrześcijańskim. W refleksji badawczej nad literaturą rosyjską autorka rozpatruje przede wszystkim problematykę związków literatury z folklorem wschodniosłowiańskim, prawosławiem, analizuje konteksty życia społeczno-kulturowego, koncentruje się również na zagadnieniach poetyki mitograficzno-kulturowej utworu literackiego. Istotną płaszczyznę jej badań naukowych stanowi także literatura i kultura emigracji rosyjskiej XX wieku. Od 2022 roku profesor emeritus.