Świat historyków starożytnych

25,00 35,00 

Jan Stanisław Łoś

Autor: Jan Stanisław Łoś
Tytuł: Świat historyków starożytnych
Objętość: 337 stron

Świat historyków starożytnych jest czwartą pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia. Wydawnictwo „Werset” wydało dotychczas: Sylwetki rzymskie w roku 2007, Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym w roku 2009, oraz Hellada na przełomie (2012).
Herodot, Liwiusz, Tukidydes, Polibiusz, Salustiusz i Tacyt to niewątpliwie sześciu najwybitniejszych historyków antycznej Grecji i antycznego Rzymu. W istocie jest to także sześciu pierwszych twórców historiografii europejskiej. Ich dzieła pozostają do dzisiaj podstawowymi źródłami w studiach nad wczesnymi dziejami Europy i są od wieków nieodmiennie cytowane w niezliczonych publikacjach o charakterze naukowym, dydaktycznym czy popularyzatorskim. Możemy powiedzieć, że w znacznej mierze również dzisiaj świat starożytny postrzegamy poprzez opisy, jakie sporządziło tych sześciu najwybitniejszych. Ich dzieła były wielokrotnie analizowane i twórczo krytykowane. Wiemy jednak, że ci wielcy nie byli wolni od słabości i błędów. Zapewne obraz świata zawarty w ich tekstach nieco się różnił od świata, w którym żyli i który opisywali. Powstaje pytanie, jakim był ten świat historyków starożytnych, ten świat realny, dzisiaj jakby zasłonięty przez ich mistrzowskie opisy.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Marek Łoś) / 5
Świat Herodota / 9
Świat Liwiusza / 75
Świat Tukidydesa / 115
Świat Polibiusza / 171
Świat Salustiusza / 229
Świat Tacyta / 287

 

Inne książki Jana Stanisława Łosia:
Hellada na przełomie
Rzym na rozdrożu
Sylwetki rzymskie
Recenzje i polemiki
Szkice z historii kultury – także na Facebooku: Szkice z historii kultury