Jan Stanisław Łoś

Prof. Jan Stanisław Łoś

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1957–1959. Wychowanek Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie. Studia wyższe w uniwersytecie w Wiedniu. Tam też doktorat. Podczas I wojny światowej – w armii austriackiej. Od 1919 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Od 1926 do 1929 roku przebywał w Londynie jako członek korpusu dyplomatycznego. W Londynie, w British Museum, intensywne studia nad światem starożytnym. Po przejściu na emeryturę w 1931 roku osiadł w majątku żony w miejscowości Niemce (k. Lublina), dzieląc czas między prowadzenie sadu i ogrodu a twórczą pracę intelektualną, przede wszystkim nad dziejami starożytnymi, choć nie wyłącznie.