Szkice z historii kultury

25,00 35,00 

Jan Stanisław Łoś

Autor: Jan Stanisław Łoś
Tytuł: Szkice z historii kultury

Jan Stanisław Łoś, Szkice z historii kultury

Oddajemy do rąk Czytelnika zbiór tekstów profesora Jana Stanisława Łosia. Są to prace rozproszone, które ukazywały się w latach 50. i 60. XX wieku na łamach różnych polskich czasopism. Za życia autora nie udało się ich zebrać i wydać razem, ale kto wie czy to nie lepiej, że ukazują się one teraz. Uwagi poświęcone powtarzalności różnorakich zjawisk w historii, a także aluzyjne oceny stosunków społecznych i politycznych PRL-u, mogły nie przecisnąć się przez sito komunistycznej cenzury. Za swego życia ogłosił Jan Stanisław Łoś doskonale przyjęte monografie: „Hellada na przełomie”, „Sylwetki rzymskie”, „Rzym na rozdrożu” oraz „Świat historyków starożytnych”. Do ich jakże potrzebnego wznowienia doszło kilka lat temu. W zbiorze niniejszym znalazły się prace inne, które również odnoszą się do szeroko rozumianej kultury śródziemnomorskiej.

dr hab. Maciej Jońca, prof. US

 

Spis treści

Przedsłowie / 9
Wina i oczyszczenie w „Orestei” Ajschylosa / 13
Jedność, anarchia i mąż doskonały / 23
Ksenofont / 47
Arystofanes obrońca pokoju / 53
Polibiusz / 73
Cesarstwo rzymskie i chrześcijaństwo / 95
Zmierzch i przedświty / 127
Czasy twórczego zamętu / 151
Postępowe tradycje kultury polskiej / 179
Sarmatyzm / 193
Miłość i nienawiść księcia La Rochefoucauld / 201
Człowiek swojego stulecia. Szkic o Ludwiku XIV […] / 215
Altana Księcia Biskupa. Szkic o Ignacym Krasickim / 233
Wędrówka kutii / 245

Indeks osób / 249
Nota edytorska / 254