Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe

25,00 35,00 

Marek KuryłowiczAutor: Marek Kuryłowicz
Tytuł: Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe

Marek Kuryłowicz, Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe

Książka zawiera wybrane zagadnienia rzymskiego prawa grobowego i pogrzebowego w połączeniu z przyjętymi w tym zakresie w społeczeństwie rzymskim zwyczajami. Całość w kontekście życia codziennego i stosowanego prawa, polityki i aktywności publicznej, życiowej filozofii oraz pesymistycznego lub optymistycznego wyobrażenia śmierci i „życia po życiu”.
W zamierzeniu autora książka jest przeznaczona nie tylko dla historyków prawa rzymskiego i przedstawicieli nauk o starożytności, ale także dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych historią, prawem, zwyczajami i kulturą antycznego Rzymu.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp / 9
Ius sepulchri – rzymskie prawo grobowe i pogrzebowe / 13
Groby i grobowce – sepulchra et monumenta / 19
Posiadłości i ogrody grobowe / 37
Grobowce przydrożne, mauzolea, kolumbaria i katakumby / 47
Cmentarze oraz inne miejsca pochówku / 61
Inskrypcje nagrobkowe / 69
Cyceron o prawie pontyfikalnym i przepisach pogrzebowych. Ustawy XII Tablic / 83
Horacy – poeta na miejskim cmentarzu / 93
„Żale” Owidiusza oraz zwyczaje pogrzebowe / 101
Każdego kres jednaki – pochówki, pogrzeby i żałoba / 113
Ceremonie i koszty pogrzebowe oraz święta zmarłych / 125
Pogrzeby publiczne – przepych i niebezpieczeństwa polityki / 145
Bez pamięci, bez pochówku, bez pogrzebu / 161
Epitafia i sprawy małżeńskie / 171
I nie opuszczę cię nawet po śmierci / 189
Nagrobki, inskrypcje i spadkobiercy / 199
Polecenia i zapisy spadkowe w napisach nagrobnych / 211
Ochrona prawna grobów, zakazy i nakazy / 221
Klątwy i zaklęcia, prośby, groźby i kary / 233
Trudne życie i pośmiertna sława Ancarenusa Nothusa / 245
Zatrzymaj się przechodniu… rzymskie rozmowy ze zmarłymi / 255
Wykaz skrótów / 267
Bibliografia / 271