Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie

30,00 40,00 

Marek Kuryłowicz

Autor: Marek Kuryłowicz
Tytuł: Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie

Marek Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie

Książka omawia wybrane zagadnienia prawa rzymskiego w odniesieniu do realiów życia codziennego starożytnych Rzymian. Autor przedstawia stosunek prawa do powszechnych zwyczajów, wysiłki rzymskich ustawodawców mające na celu uporządkowanie, ujęcie w karby i poprawienie panujących obyczajów, opisuje praktyczne skutki prawa dla obywatela a także sposoby jego obchodzenia lub łamania oraz charakteryzuje najważniejsze przestępstwa i kary w starożytnym Rzymie. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych historią, prawem, zwyczajami i kulturą antycznego Rzymu.

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa do drugiego wydania / 9

Wstęp / 11

Część I. Ustawy i obyczaje
Prawo, ustawy i obyczaje w starożytnym Rzymie / 19
Prawo i obyczaje u Horacego / 27
Tacyt o prawie i obyczajach w państwie rzymskim / 37
Ustawy przeciwko zbytkowi i luksusowi / 49
Cesarz August w obronie małżeństwa i rodziny rzymskiej / 61

Część II. Prawo, obyczaje i… nieobyczajność
Sport i prawo rzymskie / 79
Hazard i hazardziści w starożytnym Rzymie / 89
Wino w prawie i życiu Rzymian / 99
Rzymskie matrony, cudzołożnice i nierządnice
w obliczu prawa / 113
Utracjusz pod nadzorem prawa / 129
Edylowie rzymscy na straży moralności publicznej / 137

Część III. Przeciwko prawu i dobrym obyczajom
Czynności prawne „contra leges et bonos mores” / 147
Delikty prawa rzymskiego / 157
Zniesławienie i zniewaga / 167
Lex Aquilia i kronika wypadków / 179
Zbrodnia i kara w starożytnym Rzymie / 189
Sława i niesława obywatela rzymskiego / 199
Finał czyli prawo, obyczaje i… śmierć / 213

Spis i wykaz źródeł ilustracji / 232
Wykaz skrótowych oznaczeń tekstów źródłowych prawa rzymskiego / 233
Bibliografia / 235