Marek Kuryłowicz

Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz

Ur. 1944, absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w Katedrze Prawa Rzymskiego; obecnie emerytowany). Ponadto profesor prawa rzymskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1979-1998), na Uniwersytecie Rzeszowskim (2004-2011) oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2001-2017).