Marcin Karkut

Dr Marcin Karkut

Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2013), doktor nauk humanistycznych (2018), asystent w Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL. Prezes Koła Hiszpańsko-Polskiego KUL (2015–2017), stypendysta programu Erasmus (2011, 2015, 2016), od 2018 roku sekretarz redakcji „Roczników Humanistycznych KUL”, a od 2019 roku kurator studenckiego Koła PTTK nr 1 przy KUL. Autor artykułów naukowych oraz innych publikacji dotyczących Hiszpanii i Hispanoameryki, m.in.: Nowe perspektywy polskiej hispanistyki: historia i kultura (Lublin 2016), „Rycerz Niepokalanej” wobec konfliktu między rządem Meksyku a Kościołem w latach 1926–1929 (Lublin 2016), Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów (Lublin 2017), Pintando una acción de difícil práctica: el marqués de la Mina y la concepción operativa y táctica de la guerra anfibia (Lublin 2019), Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego. Refleksje młodych hispanistów (Lublin 2020), Don Jaime Miguel de Guzmán: el marqués de la Mina y su carrera militar (Lublin 2020), Sytuacja polityczna Hiszpanii w świetle artykułów prasowych (1975–2020) (Lublin 2021).