Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów

25,00 35,00 

Tytuł: Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów
Redakcja: dr Marcin Karkut

„Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów” pod redakcją Marcina Karkuta jest zbiorem studiów powstałych na podstawie referatów wygłoszonych na II Ogólnopolskim Kongresie Młodych Hispanistów, który odbył się w 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Książka stanowi owoc intelektualnej refleksji, kwerend i pracy badawczej polskich humanistów młodego pokolenia zainteresowanych krajami języka hiszpańskiego. Jest trzynastym tomem w ramach serii Biblioteka Polsko-Iberyjska.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Cezary Taracha) / 7
Wstęp (Marcin Karkut) / 9

Aleksandra Chołuj
Tipos de enterramientos en la Península Ibérica en Antigüedad / 13

Aleksandra Kuć
Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los Indios / 27

Dariusz Wajs
Karol V i Filip II jako przykłady władców Hiszpanii w dziele Stanisława Kobierzyckiego Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego / 55

Paweł Miszczuk
Opis klimatu Hiszpanii XVII-XVIII wieku w świetle relacji mieszkańców północnej Europy / 67

Marcin Karkut
Kampanie włoskie w autobiografii markiza de la Miny / 79

Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Regeneracja Hiszpanii – projekty naprawy monarchii hiszpańskiej po katastrofie kubańskiej / 101

Anna Błażejczyk
Enrique Granados (1867–1916) – w setną rocznicę śmierci / 113

Maria Małkowska
El pabellón de Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla: su construcción, contendido y particularidad / 123

Maria Małkowska
Preparando el barrio de Santa Cruz para la Exposición Iberoamericana de Sevilla: entre la modernización y la conservación / 133

Bogusław Szalast
Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) na łamach tygodnika „Przewodnik Katolicki” / 147

Marcin Arbuz
Polskie samoloty w armii generała Franco / 167

Michał Dworski
Na marginesie społeczności międzynarodowej. Relacje Hiszpanii frankistowskiej z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w Londynie w latach 1945-1977 / 179

Natalia Wiśniewska
Síguenos en Facebook. Partidos políticos españoles en el mundo de redes sociales: el ejemplo de Podemos / 191

Karolina Ciepiela
Camino de Santiago, czyli największy szlak pielgrzymkowy w Hiszpanii / 205

Michał Dworski
In memoriam: Andrzej Dworski (1956-2017) / 213