Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego

20,00 35,00 

Marcin Karkut

Redakcja: Marcin Karkut
Tytuł: Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego

Szesnasty tom Biblioteki Polsko-Iberyjskiej. Jest to zbiór artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Hispanistów, który miał miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. Zdecydowaną większość artykułów zawartych w tomie stanowią teksty dotyczące historii Hiszpanii (XVI-XX wiek). Zainteresowania młodych hispanistów nie ograniczają się oczywiście jedynie do historii. Na kolejnych stronach publikacji czytelnik znajdzie artykuły o charakterze literaturoznawczym, lingwistycznym i socjologicznym (red. Marcin Karkut)

 

Spis treści

Wstęp (Marcin Karkut) / 9

Jadwiga Clea Moreno-Szypowska
Wybrane dokumenty z procesu inkwizycyjnego brata Luisa de León w polskim przekładzie / 11

Cristo José de León Perera
La Compañía de Jesús y sus relaciones con la Biblia: Francisco de Ribera y el caso de Salamanca (1548-1600) / 21

Marcin Jan Janecki
Tomás de Jesús (Díaz Sánchez D´Ávila; 1563-1627) y la literatura ascético-mística en el Desierto de las Batuecas / 53

Dariusz Wajs
Królewicz Władysław Waza w hiszpańskich Niderlandach w czasie podróży z lat 1624-1625 / 84

Marcin Śrama
Wychowanie do rządzenia, czyli rzecz o hiszpańskich zwierciadłach książąt / 96

Andrzej Mączka
Zagraniczni ochotnicy po stronie narodowej w hiszpańskiej wojnie domowej (1936-1939) oraz ich motywacje na wybranych przykładach / 110

Michał Dworski
En la tierra española. La importancia y el papel de la misión diplomática del conde Józef Potocki en Madrid después de la Segunda Guerra Mundial. Temas seleccionados / 131

Raúl Hellín Ortuño
El exilio de Józef Łobodowski / 155

Agnieszka Klimek
Wyniesienie na ołtarze Oscara Romero – „kanonizacja” teologii wyzwolenia czy pogłębienie zagadnienia? / 170

Piotr Wasilewski
Características de los misioneros polacos en Argentina en 2017 / 181

Vega María García González
Las gramáticas de lenguas bíblicas en España entre los siglos XIX y XX: arameo bíblico / 193

Dorota Bogacz, Antonio Jiménez Andrade, Piotr Juszczyński, Klaudia Konieczna, Natalia Mazurek , Magdalena Pijanowska, Anna Stępień, Katarzyna Wiercioch, Kamil Zarzycki, Angelica Zych
Teatralizar como estrategia didáctica: historia de la literatura, adaptación y puesta en escena de El juez de los divorcios de Miguel de Cervantes / 206

Magdalena Alicja Kasper
Przekład a tożsamość kulturowa. O literaturze katalońskiej w Polsce / 217

Dominika Smolaga
Los bestiarios como fuente de inspiración en la creación de Rocinante / 234

Natalia Morawska
Entre el cine y la literatura: La Tabla de Flandes de Arturo Pérez-Reverte / 243