Nowe perspektywy polskiej hispanistyki: historia i kultura

20,00 30,00 

Tytuł: Nowe perspektywy polskiej hispanistyki: historia i kultura

Druga część materiałów będących pokłosiem Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Hispanistów, który odbył się w kwietniu 2015 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zbiór dziewięciu artykułów z zakresu studiów hispanistycznych w szerokim rozumieniu. Publikacja jest dwunastym tomem w ramach serii „Biblioteka Polsko-Iberyjska” wydawanej pod naukowym patronatem Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego oraz Instytutu Hiszpańsko-Polskiego PRO-IBERIA.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Cezary Taracha) / 7
Wstęp (Jakub Wojciech Chmiel) / 9

Paweł Szadkowski
Fascinación por la Antigüedad i Disciplina militar jako elementy XVI-wiecznej hiszpańskiej myśli wojskowej / 13

Piotr Wasilewski
Kwestie ekonomiczne w „Testamencie politycznym” José de Carvajala y Lancastera. Wprowadzenie do zagadnienia / 35

Dorota Nowak
Udział Hiszpanii w żegludze gdańskiej w korespondencji hiszpańskiego konsula Luisa Perrota / 47

Marcin Karkut
“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. El rey ilustrado, Carlos III de Borbón / 67

Aleksandra Wołkowicz-Śliwka
La historieta en la prensa infantil española (1875-1925) / 79

Maria Małkowska
Wystawa Iberoamerykańska 1929/1930: Przez Sewillę dla Hiszpanii / 93

Bogusław Szalast
Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) na łamach tygodnika „Piast” / 107

***
Katarzyna Gołębiowska
Historia del flamenco. Algunas reflexiones / 123

***
Agnieszka Wilczyńska
El modo Subjuntivo en las oraciones sustantivas completivas tras verbos y predicados de deseo en el manual Nuevo Español en Marcha 3 / 135