Magdalena Sowa

Dr hab. Magdalena Sowa

Adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w tematyce obejmującej akwizycję oraz glottodydaktykę, a w szczególności glottodydaktykę specjalistyczną. Jest autorką prac naukowych poświęconych problemom nauczania języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych, uczestnikiem i koordynatorem projektów międzynarodowych poświęconych zagadnieniom dydaktyki języków specjalistycznych oraz animatorem szkoleń dydaktycznych dla studentów i nauczycieli języków obcych.