Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues [12/15/3]

20,00 40,00 

Redakcja: Magdalena Sowa, Urszula Paprocka-Piotrowska
Tytuł: Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues, „12/15” 3 (2012)

Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues, „12/15” 3 (2012), red. Magdalena Sowa, Urszula Paprocka-Piotrowska

 

Niniejszy numer zawiera dwanaście artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom akwizycji i dydaktyki języków obcych. Autorzy tekstów – w przeważającej mierze młodzi badacze – podjęli się opisu i analizy różnorodnych aspektów procesu nabywania języka obcego. Problematyka artykułów jest zróżnicowana i koncentruje się wokół kwestii takich jak: opis procesu akwizycji języka obcego i/lub ojczystego, jej specyfikę i tempo; różnice pomiędzy językiem ojczystym a językiem obcym i ich wpływ na proces akwizycji; rodzaje i poziomy kompetencji niezbędnych do wykonania zadań komunikacyjnych i zawodowych w języku obcym w środowisku szkolnym i poza szkołą. Empiryczne podstawy większości przedstawionych tekstów pozwalają Autorom dokonać rzetelnego opisu stanu faktycznego obserwowanych przez nich zjawisk, wyjaśnić przyczyny istnienia obszarów problematycznych w nauce języków oraz sformułować rozwiązania metodyczne pozwalające na przezwyciężenie trudności napotykanych przez uczących się w różnych momentach nauki.

Spis treści

Avant-propos / 7

Jolanta Zając
La recherche en acquisition du langage et en didactique des langues étrangères : où (re)placer ses centres d’intérêt ?/ 9

Agnieszka Wróblewska
Répertoire verbal chez des francophones débutant en polonais L2 / 19

Anna Traczyńska
Quelques remarques sur l’emploi des formes verbales en FLE par des étudiants en philologie romane / 32

Tomasz Niestorowicz
Valores y usos del presente de indicativo en español y en polaco desde la perspectiva de una gramática didáctica / 43

Aleksandra Kocjan
Analyse de la morphologie verbale française dans le discours narratif des apprenants polonophones et hispanophones / 50

Maria Baran
L’acquisition de la LM par l’enfant polonais à l’âge de 2,5–3,5 ans. Émergence du nom / 64

Bartłomiej Drozd
La fusion-acquisition. Le précis de la terminologie franco-polonaise / 76

Piotr Wasilewski
La comunicación profesional en español – una nueva oferta de estudios de segundo grado en el Instituto de Filología Románica de la Universidad Católica Juan Pablo II / 89

Katarzyna Kwiek
Connaissance de la France chez des apprenants polonophones du français L2 (débutants et intermédiaires) / 94

Katarzyna Zagdańska-Dudek
L’enseignement de la culture et le savoir-faire culturel chez des apprenants polonais du FLE / 111

Marlena Deckert
Lecture littéraire en classe de langue : un plaisir ou un rude labeur ? / 122

Agata Kozielska
A la recherche des normes dans l’enseignement de la traduction / 133