małgorzata zakrzewska

Dr Małgorzata Zakrzewska

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2023 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Istota kapitału społecznego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego. Obecnie związana jest ze Szczecinem – pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Ekonomii Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół tematyki ekonomicznego ujęcia kapitału społecznego i jego wpływu na rozwój współczesnych społeczeństw.

Visiting professor Hochschule Wismar w Niemczech oraz HITAS Doula w Kamerunie, w którym pełni również funkcję Dyrektora School of Law, Management and International Studies. Współpracuje także z Uniwersytetami w Vigo w Hiszpanii, Sibiu w Rumunii a także z Uniwersytetami w Kapsztadzie, Vanderbijlpark i Durbanie w Republice Południowej Afryki. 

Autorka była członkiem zarządu międzynarodowego projektu badawczego PEESA III. W ramach współpracy z Gujarat Technological University w Indiach zainicjowała i prowadzi Między­narodową Szkołę Letnią Kapitału Społecznego. Jest inicjatorką i przewodniczącą SCIEA – Social Capital Initiative for Social Capital in Europe and South Africa. W 2009 r. odznaczona Srebrnym Medalem ZG AZS za zasługi na rzecz sportu akademickiego i kultury fizycznej. W 2017 roku została wicemistrzynią Konkursu Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego, a w 2022 roku otrzymała Nagrodę Indywidualną Rektora US II. stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe.