Jacek Zygmunt Sawicki

Dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki

Kierownik Katedry Historii i Nauk Politycznych Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. Długoletni pracownik Telewizji Publicznej. W 1987 r. w Wojskowym Instytucie Historycznym otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. W 2007 r. uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracuje równolegle w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Badacz dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania Warszawskiego i PRL, obecnie zajmuje się filmem i fotografią wojenną oraz zagadnieniami polityki historycznej. Autor monografii: Obroża w konspiracji i powstaniu warszawskim (Warszawa 1990, 2002), Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć powstania warszawskiego 1944–1989 (Warszawa 2005), Siege of Warsaw in the photographs of Julien Bryan (współautor, Warszawa 2010, nagroda KLIO), Die Farben des Krieges. Die belagerung Warschaus in den Farbfotografien von Julien Bryan (Berlin–München 2011).