Szuflady pamięci

15,00 30,00 

Katarzyna Krzywińska

Jacek Zygmunt Sawicki

Autorzy: Katarzyna Krzywińska, Jacek Zygmunt Sawicki
Tytuł: Szuflady pamięci

Jacek Zygmunt Sawicki, Katarzyna Krzywińska, Szuflady pamięci

Konfrontacja polskiej pamięci, w której dominuje walka o wartości najwyższe, z wolnością na czele, na przykład z pamięcią szwajcarską, w której główną rolę pełniła wartość neutralności, ma swoje uzasadnienie i ciekawą intelektualnie wymowę.
(prof. Jan Żaryn)

 

Spis treści

Wstęp / 7

Jacek Zygmunt Sawicki
Pamięć września ’39 / 13
Krzyż Armii Krajowej / 35
Kryptonim „Uparty”. Studium przypadku / 51
W cieniu Majdanu / 105

Katarzyna Krzywińska
Neutralność Konfederacji Szwajcarii (1939–2014) / 123

Biogramy autorów / 149
Indeks osób / 151