Misja UNRRA

25,00 40,00 

Jacek Zygmunt Sawicki

Autor: Jacek Zygmunt Sawicki
Tytuł: Misja UNRRA w Polsce. Raport zamknięcia (1945–1949)

„Sprawozdanie z akcji UNRRA w Polsce 1945–1949” to dokument, który powstał na przełomie 1949 i 1950 roku jako raport podsumowujący działalność United Nations Relief and Rehabilitation Administration w Polsce. W roku 1976 został przeniesiony do akt jawnych. Polska, jako jeden z głównych beneficjentów, korzystała ze wsparcia o wartości jednej szóstej budżetu organizacji. Raport omawia sposoby, zakres oraz szczegółowe dane liczbowe pomocy, która w 1946 roku stanowiła aż 22% krajowego dochodu narodowego. Dokument został zredagowany i poprzedzony obszernym wstępem przez profesora Jacka Zygmunta Sawickiego. Jest to pierwsze na rynku wydawniczym tak bogate źródło wiedzy o UNRRA i jej działalności w Polsce. Książka została objęta patronatem medialnym „Mówią Wieki”.

 

Spis treści

I.Wprowadzenie (Jacek Zygmunt Sawicki) / 5

II.DOKUMENT: / 21
Treść / 21

[CZĘŚĆ] I / 23
Powstanie UNRRA Cele. umowy z rządami krajów
potrzebujących pomocy / 23
2. Władze UNRRA / 26
Władze / 26
3. Organizacja UNRRA / 29
Struktura organizacyjna / 29
4. Personel / 32
5. Fundusze unrra / 35
Dostawy / 39
6. Budżety krajów w stosunku do potrzeb i rzeczywistych dostaw / 39
Zakupy / 42
[7.] Programy towarowe. Zakupy / 43
8. Dystrybucja. Dostawy dla poszczególnych krajów / 55
9. Pomoc w repatriacji osób przesiedlonych / 57
10. Działalność unrra w zakresie zdrowia / 61
11. Przekazanie funkcji unrra innym instytucjom ONZ / 64
Światowa Organizacja Zdrowia – World Health Organization – WHO / 64
Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom – United Nations International Children’s Emergency Found – UNICEF / 66
Światowa Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa – Food and Agricultural Organization – FAO / 68
Międzynarodowa Organizacja Uchodźców – International Refugee Organization (IRO) / 69
Depertament Spraw Społecznych ONZ – Department of Social Affairs – UNO / 70
Inne agendy UNRRA / 71

CZĘŚĆ II [Polska] / 73
12. Pierwsze kontakty rządu z UNRRA / 73
13. Organizacja aparatu odbiorczego / 75
14. Opracowywanie programów dostaw / 78
15. Dostawy przez port Konstanca / 86
16. Dostawy przez port Odessa / 97
17. Dostawy przez Gdynię, Gdańsk i Szczecin oraz drogą lądową i lotniczą / 100
18. Dystrybucja / 111
19. Artykuły zepsute. Reklamacje / 123
20. Ustalanie cen. Ściąganie należności. Koszty / 125
21. Wkład Polski do unrra / 133
22. Dary / 135
23. Organizacje pounrrowskie / 135
24. Zakończenie / 138

[ZAŁĄCZNIKI:] / 145

Bibliografia / 175
Indeks 177