Artur Lis

Dr Artur Lis

Artur Lis – doktor nauk prawnych oraz doktor historii. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Ustroju i Prawa, w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Autor ponad 30 monografii i kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w kraju i za granicą, m.in.: Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka (Lublin 2013), Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku (Lublin 2015), Master Vincentius (Lublin 2016), Family law of the Piast Poland (Lublin 2017), Из исследований правовой культуры в пястовской Польше (Lublin 2019), Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi, t. I–II (Sandomierz 2021).

Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych. Wieloletni członek Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli oraz Zespołu Ekspertów KUL. Organizator i kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration (MBA) oraz Zarządzania infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa. Od 2013 roku Redaktor Naczelny, a obecnie członek redakcji kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”.