Idemptitas est mater societatis

40,00 50,00 

Artur Lis

Autor: Artur Lis
Tytuł: Idemptitas est mater societatis. Kulturowe i prawne dziedzictwo Polski piastowskiej

Tom „Idemptitas est mater societatis. Kulturowe i prawne dziedzictwo Polski piastowskiej” to zaledwie niewielki wycinek zaczerpnięty z dorobku Artura Lisa. Książka zawiera teksty wcześniej opublikowane – ogłoszone na łamach czasopism, w tomach zbiorowych, pokonferencyjnych, niejednokrotnie nieupowszechnionych i trudno dostępnych – jak również po raz pierwszy oddane do rąk Czytelnika.

 

Spis treści

WSTĘP ………. 7
HAGIOGRAFIA ………. 13
Zapomniany święty Andrzej Świerad ………. 15
Problemy prawne kanonizacji bł. Arcybiskupa Bogumiła ………. 27
Sprawa św. Stanisława w świetle prawa ………. 43
KULTURA PRAWNA ………. 51
Rozwój edukacji, nauki i prawa w Polsce piastowskiej ………. 53
Family in the law of the early Middle Ages ………. 63
Kultura prawna w Polsce przed założeniem Akademii Krakowskiej ………. 87
Przemiany ustrojowe Polski piastowskiej w latach 1180–1228 ………. 113
Kazimierz Wielki a zamiany prawa i ustroju w Polsce ………. 137
DZIEDZICTWO WINCENTEGO KADŁUBKA ………. 143
Autorytet biskupa w Polsce piastowskiej ………. 145
Model władcy w średniowiecznej Polsce ………. 165
Myśl polityczna w dziele Wincentego Kadłubka ………. 191
EDYCJE ………. 203
Władysław Semkowicz, Przyczynki dyplomatyczne z wieków średnich ………. 205
1. Dokument Maura, biskupa krakowskiego (1109–1118) dla kościoła w Pacanowie ………. 209
2. Dwa przywileje księcia Bolesława Konradowicza z 1244 roku w przedmiocie nadania „prawa rycerskiego” ………. 228
3. Podrobiony dokument Lamberta-Suły, biskupa krakowskiego, dla kościoła w Kazimirzy Małej z 1063 roku ………. 243
Alojzy Winiarz, Polskie prawo majątkowe małżeńskie w wiekach średnich ………. 257
1. Wielkopolska ………. 260
2.  Śląsk ………. 293
3.  Małopolska ………. 294
4.  Mazowsze ………. 331
5. Ruś Halicka ………. 344