agnieszka szykuła-żygawska

Dr Agnieszka Szykuła-Żygawska

Dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, urodzona w Szczebrzeszynie w 1980 r., absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu, Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki UMCS oraz Historii Sztuki w KUL. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki na podstawie rozprawy „Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji Zamojskiej 1589–1806”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ryszarda Knapińskiego w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej Instytutu Historii Sztuki KUL. Laureatka konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa, organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki na prace naukowe młodych członków stowarzyszenia. Stypendystka Prezydenta miasta Zamość w 2012 roku. Prezentowana książka powstała na kanwie pracy doktorskiej.

Mieszka i pracuje w Zamościu. Redaktor „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Współautorka 3 książek i ponad 120 artykułów dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny). Publikuje na łamach czasopism naukowych, popularnonaukowych, regionalnych oraz zagranicznych.

 

Stypendystka Prezydenta miasta Zamość w 2012 roku. Prezentowana książka powstała na kanwie pracy doktorskiej.

Mieszka i pracuje w Zamościu. Redaktor „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Współautorka 3 książek i ponad 120 artykułów dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny). Publikuje na łamach czasopism naukowych, popularnonaukowych, regionalnych oraz zagranicznych.