Matka Boska Krasnobrodzka

25,00 45,00 

agnieszka szykuła-żygawska

Autor: Agnieszka Szykuła-Żygawska
Tytuł: Matka Boska Krasnobrodzka. Szafarka Łask, Pocieszycielka Zamojszczyzny… Przedstawienia Matki Boskiej adorującej Dzieciątko, powstałe z inspiracji wydarzeniem w borze pod Krasnobrodem 1640 roku.

Wśród wielu wystąpień [podczas konferencji naukowej pt. „Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie] dr Agnieszka Szykuła-Żygawska zreferowała temat „Wizerunki Matki Boskiej Krasnobrodzkiej powstałe z inspiracji cudownym obrazkiem”. Z przeprowadzonych badań wynika, jak wielkie oddziaływanie miał cudowny wizerunek Matki Boskiej na pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium i na twórczość artystów, zarówno z okolic Krasnobrodu, jak i odległych miejscowości. Najstarszy, zachowany do naszych czasów i jeszcze noszony w procesjach feretron z XVII w. znajdujący się w Krasnobrodzie zawiera wizerunek Maryi sporządzony nie później niż 60 lat od Objawienia się Matki Bożej (w 1640 r.). Do rozpowszechniania wizerunku Maryi z Krasnobrodu w największym stopniu przyczyniła się rycina lwowskiego grafika Jana Józefa Filipowicza, zamówiona przez dominikanów ok. 1765 roku. Zebrany przez Autorkę materiał jest tematem niniejszej publikacji. Opisuje ona, po raz pierwszy, 60 wizerunków maryjnych przedstawiających Matkę Boską adorującą Dzieciątko, jakie powstały z inspiracji cudownym obrazkiem na przestrzeni wieków, na obszarze trzech diecezji. […]

Ks. Eugeniusz Derdziuk
Kustosz Sanktuarium w Krasnobrodzie