Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego

25,00 45,00 

agnieszka szykuła-żygawska

Autor: Agnieszka Szykuła-Żygawska
Tytuł: Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej

Agnieszka Szykuła-Żygawska, Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej

O książce

Autorka dokonała benedyktyńskiej pracy, przeszukując archiwa w poszukiwaniu informacji o życiu i działalności rzeźbiarzy na Zamojszczyźnie. Zapoznała się wnikliwie nie tylko z typowymi źródłami historyczno-artystycznymi (kontrakty z artystami i inne dokumenty prawne związane z działalnością ich warsztatów), ale przejrzała także księgi miejskie i metrykalne, w których informacja o charakterze historyczno-artystycznym trafia się mniej więcej raz na sto stron. Jej wysiłek przyniósł jednak znakomite rezultaty, ponieważ udało się wyraziście zarysować interesujące osobowości Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego oraz związać z tymi artystami liczne prace na podstawie jednoznacznych przekazów historycznych.

Prof. dr hab. Piotr Krasny

 

Książka autorstwa Agnieszki Szykuły-Żygawskiej […] jest bardzo ważną publikacją z zakresu polskiej historii sztuki nowożytnej. Ogromną zasługą autorki jest odnalezienie w źródłach archiwalnych nieznanego dotychczas rzeźbiarza Michała Wurtzera młodszego, jak również wskazanie dzieł jego autorstwa. Drugim rzeźbiarzem, którego twórczość omawia autorka jest Karol Burzyński. Postać tego artysty pojawiła się już wcześniej w literaturze, ale autorka poszerzyła dotychczasowy stan wiedzy o kolejne jego dzieła.

Dr hab. Irena Rolska-Boruch

Spis treści

Wstęp / 9
Stan badań / 9
Źródła / 12
Konstrukcja pracy / 13
Ordynacja Zamojska / 17
Sytuacja polityczna / 17
Środowisko artystyczne / 22
Karol Burzyński / 29
Wiadomości biograficzne / 29
Panorama twórczości / 32
Prace potwierdzone archiwalnie, analiza formalna / 33
Prace potwierdzone archiwalnie, analiza porównawcza / 36
Próba ustalenia rodowodu artystycznego / 38
Prace przypisywane / 40
Prace przypisywane, przemieszczone / 41
Michał Wurtzer młodszy / 43
Sytuacja polityczna Zamościa / 43
Środowisko artystyczne Zamościa / 49
Wiadomości biograficzne / 53
Panorama twórczości / 60
Prace potwierdzone archiwalnie / 60
Charakterystyka rzeźby Michała Wurtzera młodszego / 70
Wartości artystyczne twórczości Michała Wurtzera młodszego / 73
Okres lwowski / 73
Okres zamojski / 75
Konstrukcje ołtarzy / 75
Ornamentyka / 78
Rzeźba figuralna / 78
Prace przypisywane warsztatowi Karola Burzyńskiego (wykonane przy znaczącym udziale Michała Wurtzera młodszego) / 85
Prace usytuowane w pierwotnym miejscu przeznaczenia / 85
Prace przypisywane, przemieszczone / 124
Charakterystyka prac przypisywanych / 136
Prace Karola Burzyńskiego a twórczość Michała Wurtzera młodszego / 141
Analiza porównawcza / 141
Współpracownicy / 151
Działalność twórców a organizacja warsztatu snycerza w XVIII wieku / 153
Zakończenie / 157
Aneksy / 159
Wykaz skrótów / 163
Bibliografia / 167
Indeks osób / 181
Indeks miejscowości / 185
Riassunto / 189
Summary / 191
Katalog dzieł / 193