Adam Bajcar

Adam Bajcar

Adam Bajcar urodził się w 1929 r. we Lwowie. Jest geografem z profesji o szerokich zainteresowaniach historią i kulturą. Aktywny w turystyce od połowy lat 50. ubiegłego wieku, podejmował też ambitne wyprawy indywidualne. Dla potrzeb istniejących wówczas biur podróży opracował wiele tras turystycznych i wydanych informatorów.
Prowadził liczne wycieczki, głównie do krajów bałkańskich, bałtyckich i skandynawskich, na Ukrainę i Białoruś, do Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, na Wyspy Brytyjskie, a także pierwsze grupy trasą autorską dookoła Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie publikacje książkowe: Życie w kręgu wielu kultur (2014), Magiczne miejsca na świecie w moich rysunkach
i opisie
(2017, wydanie drugie rozszerzone, 2020); Multicultural heritage as tourist product in selected regions of Europe (2018), Lwów wielu kultur (2019); Multicultural heritage of Europe in the outline of selected regions (2022).