Życie w kręgu wielu kultur

35,00 50,00 

Adam Bajcar

Tytuł: Życie w kręgu wielu kultur
Autor: Adam Bajcar

Adam Bajcar, Życie w kręgu wielu kultur

Metafora życia jako podróży jest wszechobecna w materii wspomnień i opinii zawartych w tej szczególnej topografii „życia w kręgu wielu kultur”, dokumentującej zarówno niezatarte ślady z dzieciństwa i wczesnej młodości we Lwowie – tyglu etnicznym i wyznaniowym – jak i ponad pół wieku pasjonujących wędrówek Adama Bajcara przez krajobrazy, pogranicza i obrzeża różnych kultur.

prof. dr hab. Bazyli Nazaruk

Spis treści

Słowo wstępne / 5

Rozdział I. Lwowskie korzenie / 7
Rozdział II. W powojennym Wrocławiu / 41
Rozdział III. Z Warszawa w świat / 73
Rozdział IV. Między Rzymem i Astrachaniem / 101
Rozdział V. 40 000 mir po Ameryce / 125
Rozdział VI. Mała stabilizacja czy dalsze podróże? / 155
Rozdział VII. Z poetą na wschód/ 173
Rozdział VIII. Po morzach i oceanach/ 189
Rozdział IX. Mundial i maluchem na Kaukaz / 201
Rozdział X. Odkrywanie Kresów / 219
Rozdział XI. Podróżę w 25-leciu wolności / 255
Rozdział XII. Regiony wielokulturowego dziedzictwa / 303
Postscriptum / 337
Indeks nazwisk / 345