Oblicza Ukrainy

50,00 55,00 

Adam Bajcar

Autor: Adam Bajcar
Tytuł: Oblicza Ukrainy

Jest to wszechstronna prezentacja sąsiedniego kraju, który po agresji Rosji stał się w skali światowej symbolem obrony podstawowych wartości, opartych na wolnym wyborze dróg rozwoju. Adresowana przede wszystkim do polskiego czytelnika publikacja przedstawia ten rozległy i zróżnicowany kulturowo kraj w świetle jego ponadtysiącletniej historii, wypełnionej wielokrotnymi zmaganiami o zachowanie odrębności i narodowej tożsamości. Wymienione są liczne przykłady związków Ukrainy z Polską w różnych dziedzinach, na kolejnych etapach dziejów, poczynając od Rusi Kijowskiej.