Zofia Leszczyńska

Zofia Leszczyńska

Zofia Leszczyńska (1926–2016) – żołnierz AK obwodu puławskiego. Przez cały okres pracy zawodowej związana z Państwowym Muzeum na Majdanku. Autorka wielu publikacji, w tym: Straceni na Zamku Lubelskim. Dokumenty procesu 11 żołnierzy AK (kwiecień 1945), Lublin 1995; „Ginę za to, co człowiek najgłębiej ukochać może”. Skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zamku Lubelskim (1944–1945), t. I, Lublin 1998, t. II, Lublin 2003; Kobiety Lubelszczyzny represjonowane w latach 1944–1956, t. I, Lublin 2002 (współautorka); Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944-1955, Lublin 2005. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej. m